Duszpasterze

Obecny proboszcz

 

                                                ks. Robert Gruszowski

                                           wyśw. 2.06.2001,  ust.1.08.2022 

Poprzedni proboszczowie

1. ks. Leon Chamier-Gliszczyński, ur. 11 IV 1910 w Małych Chełmach (diec. chełmińskiej), w rodzinie Jana i Łucji z d. Bruska. 1 IX 1924 rozpoczął naukę w II klasie gimnazjum w Sucharach. Sutannę pallotyńską przyjął 15 VIII 1929 w Ołtarzewie z rąk ks. generała Petera Rescha. Pierwszą profesję złożył 15 VIII 1931 w Wadowicach. Od 16 VIII 1930 kontynuował naukę w VIII klasie gimnazjum na Kopcu. Święcenia kapłańskie przyjął 2 VIII 1936 w Sucharach z rąk bpa Antoniego Laubitza, sufragana gnieźnieńskiego. Od 1937 jako wikariusz pracował w Berezie Kartuskiej. Był też prefektem w 5 szkołach. We wrześniu 1939, zmierzając do Berezy Kartuskiej zapadł na dyzenterię i znalazł się w szpitalu w Międzyrzecu Podlaskim. Po cudownym wręcz uzdrowieniu pozostał na miejscu i dojeżdżał do Drelowa, by odprawiać niedzielną mszę dla chorych w kaplicy cmentarnej (w tym czasie kościół zamieniono na cerkiew). Od VII 1940 zamieszkał w domu prywatnym w Drelowie i uzyskał pozwolenie na sprawowanie mszy dla parafian w kaplicy w Horodku oraz możliwość zabrania z kościoła parafialnego baldachimu, chorągwi kościelnych, szat liturgicznych, naczyń i innych przedmiotów kultu. Jego zasługą było uratowanie od rozstrzelania przez Niemców ludzi zebranych wokół kościoła w Drelowie. Miał to być odwet za współpracę ludności z partyzantami. Zgodę na przejście do diecezji otrzymał pismem Rady Generalnej z dnia 4 V 1946. Do administracji apostolskiej kamieńskiej, lubuskiej i prałatury pilskiej (później ordynariat gorzowski) został inkardynowany 18 VI 1946 (pismo wystawione 24 VI). Był wikariuszem kooperatorem w Słupsku (II 1946), Bruskowie Wielkim – w pow. Słupsk – od 28 VIII 1946, proboszczem w Przechlewie – pow. Człuchów – od 16 I 1958. Zmarł 22 III 1996 w Przechlewie (obecnie diecezja pelplińska), pochowany został w Brusach.

2. ks. Stanisław Krawczyk, ur. 30 X 1909 r., wyśw. 28 VII 1952 r. w Kowelu (obecnie Ukraina), zm. 17 XII 1996 r., pochowany w Bruskowie Wielkim, proboszczował w naszej parafii 1958-1979
3. ks. Jerzy Sikora (1979-1991)
4. ks. Roman Tarniowy (1991-1995)
5. ks. Piotr Bruski (1995-2001)
6. ks. Jan Cychowski (2001-2011)

7.ks.Władysław Kitajgrodzki (2011-2022)