Swołowo, kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Kościół zbudowano w stylu gotyckim pod koniec XIV wieku lub na początku XV wieku. HełmReni,_Guido_-_Himmelfahrt_Mariae_-_1642 średniowiecznej wieży wieńczy metalowa chorągiew wiatrowa z datą „1618”. W wieży wiszą dwa dzwony pochodzące ze znanych pomorskich warsztatów: z 1764 roku – J.Meyera z Kołobrzegu oraz z 1788 roku – J.M.Meyera ze Szczecinka.

Pomiędzy 1867 i 1893 rokiem kościół rozbudowano. Rozebrano wówczas gotycką ścianę szczytową i ryglowe przybudówki przy ścianie południowej. Nawę przedłużono w kierunku wschodnim o około 3,2 m i poszerzono w kierunku południowym. Postawiono nową ścianę szczytową z absydą w stylu neogotyckim. W powiększonej części nawy zbudowano empory oparte na słupach stojących w miejscu dawnej ściany. Zmieniono kształt dachu oraz okien wprowadzając ostrołukowe. Ściany kościoła pokryto tynkiem.

Wokół kościoła, otoczonego koliście murem z kamieni, przez wieki był ewangelicki cmentarz.

Swołowo