Ogłoszenia

                                             OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
                                 PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 26.03.2023

1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2. Od dzisiejszej niedzieli do środy przeżywamy w naszej wspólnocie parafialnej czas świętych rekolekcji. Rekolekcje Wielkopostne poprowadzi Ksiądz Radosław Występski. Zaplanujmy tak ten święty czas rekolekcji parafialnych, żebyśmy jak najliczniej i jak najowocniej przeżyli w naszej wspólnocie ten dany nam czas łaski.

3. Msze Święte w tym tygodniu według następującego porządku: w Swołowie w poniedziałek, wtorek i w środę o godz. 17.00; w Bierkowie    w poniedziałek, wtorek, środę, piątek i w sobotę o godz. 18.00; w Bruskowie w poniedziałek, wtorek i w środę o godz. 19.00 i w czwartek o godz. 18.00. W sobotę w Krzemienicy Msza Święta o godz. 16.30.

4. Spowiedź Święta w tym tygodniu w czasie rekolekcji podczas każdej Mszy Świętej i w czwartek w Bruskowie od godz. 17.00, oraz w piątek i w sobotę w Bierkowie od godz. 17.00.

5. W środę na Mszę Święta i spotkanie formacyjne zapraszam młodzież naszej parafii przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

6. W czwartek w Bruskowie Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 z modlitwami o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.

7. W piątek w Bierkowie Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

8. W tym świętym czasie łaski i naszego nawrócenia zapraszam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej,    oraz w Gorzkich Żalach. W tm tygodniu nie będzie nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Bierkowie. Wszystkich Kochanych Parafian i Miłych Gości zapraszam do udziału w Parafialnej Drodze Krzyżowej, które odbędzie się w piątek o godz. 20.00 w naszym parafialnym kościele skąd wyruszmy na ulice Bruskowa. Bardzo proszę o przyniesienie ze sobą świec.

9. Przypominam, że za udział w Drodze Krzyżowej i nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tego skarbca łaski, byśmy mogli coraz bardziej upodabniać się do naszego miłującego Boga.

10. Przyszła niedziela, 2 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadza nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego umożliwią nam, wprawdzie nie fizyczne, ale duchowe, głębokie przeżycie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Msze Święte w przyszłą niedzielę zostaną odprawione w naszej parafii w zmienionych godzinach w następującym porządku: Bierkowo godz. 9.45; Swołowo godz. 11.00; Bruskowo godz. 12.30 i Gałęzinowo godz. 14.00. Tego dnia z palmami gromadzimy się przed naszymi świątyniami, aby procesjonalnie wkroczyć do naszych świątyń.

11. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy 18 rocznicę odejścia do Domu Ojca Świętego Jana Pawła II. Zapraszam tego dnia na Apel Jasnogórski do naszego kościoła parafialnego na godz. 21.00. Niech będzie to dla nas czas modlitwy i wdzięczności za Jego pontyfikat. Zabierzmy ze sobą znicze które wyraża naszą wdzięczną pamięć.

12. Za każdy przejaw ludzkiej życzliwość, serdeczności, modlitwę, złożone ofiary, za dbałość o nasze świątynie i terenu wokół nich z całego serca dziękuje. Sercem przepełniony wdzięcznością dziękuję również za dbałość o kapliczki i krzyże przydrożne znajdujące się na terenie naszej parafii. Z całego serca dziękuję za wczorajszą pomoc przy sprzątaniu terenu przy kościele parafialny. Dziękuję za ofiary złożone na kwiaty do Bożego Grobu. Kochani dzięki waszej ofiarności zostały odnowione trzy krzyże znajdujące się w Bruskowie i wykonane dwa nowe krzyże na cmentarzu parafialnym, które poświęcimy dzisiaj po Mszy Świętej. Dziękuje.

Kochanym Parafianom i miłym Gościom życzę wytrwałości w wypełnianiu Wielkopostnych postanowień, a na nowy tydzień pogody ducha, obfitości łask Bożych oraz opieki Matki Najświętszej. Solenizantom i Jubilatom najbliższego tygodnia składam najlepsze życzenia zapewniając o modlitewnej pamięci.

Ks. Robert Gruszowski
Proboszcz