Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na 1 maja

Dyspensy wszystkim wiernym na terenie diecezji udzielił bp Edward Dajczak ze względu na świąteczny charakter dnia 1 maja.
Jednocześnie biskup zachęca, aby tego dnia podjąć inne dzieła pokutne, która zastąpią wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.