Wskazania biskupa diecezjalnego w związku z luzowaniem obostrzeń sanitarnych

Bp Edward Dajczak wydał nowe wskazania w związku z luzowaniem obostrzeń sanitarnych. – Proszę o roztropny powrót do pełni duszpasterskiej posługi w naszych parafiach – czytamy we wskazaniach.

I. Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

W dniu 1 czerwca br. przestanie obowiązywać ogólna dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. Zostanie ona zachowana tylko dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem. Osoby te serdecznie zachęcam do duchowej łączności w liturgii Mszy św. i podczas nabożeństw, transmitowanych za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

II. Spowiedź wielkanocna

Trwa ona do Niedzieli Trójcy Świętej (7 czerwca). Proszę o powrót do praktyki dyżuru spowiedników w wyznaczonych i ogłoszonych wiernym godzinach, przede wszystkim przed każdą Mszą św., ale także dodatkowo w innych terminach, stosownie do miejscowych tradycji i potrzeb. W parafiach z większą liczbą księży proszę o dyżury przez całą Niedzielę Zesłania Ducha Świętego i Niedzielę Najświętszej Trójcy.

Spowiedź może odbywać się (zawsze w maseczkach ochronnych penitent i spowiednik):

nadal poza konfesjonałem (co jest zalecane) w dotychczas wykorzystywanych pomieszczeniach;
w tradycyjnych konfesjonałach – z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich obowiązujących norm sanitarnych, a szczególnie dezynfekcji zewnętrznej strony folii od strony penitenta po każdej spowiedzi, za co szczególną odpowiedzialność ponosi proboszcz/administrator parafii, a bezpośrednio spowiednik. Należy regularnie wymieniać folię ochronną, tak aby była ona jak najbardziej szczelna.
III. Przyjmowanie Komunii świętej

Porządek Komunii św. powinien być wyraźnie zapowiedziany przez celebransa przed jej rozdzielaniem.

W związku z trwającą nadal epidemią wskazanym sposobem komunikowania wiernych jest podawanie Komunii św. na rękę. Ważne jest dbanie o higienę rąk, zarówno przez szafarzy, jak i wiernych.

Jeśli wierny prosi o podanie Komunii św. do ust:

W przypadku, gdy jest jeden szafarz: Osoby, które pragną przyjąć Komunię św. do ust, mogą uczynić to po zakończeniu rozdzielania jej wiernym, przyjmującym na rękę.
W przypadku wielu szafarzy: W jednym szeregu można rozdzielać Komunię św. do ust, a w drugim na rękę.
Nie należy dopuszczać do tego, aby udzielać wiernym Komunii św. naprzemiennie. Zgodnie ze wskazaniami władz sanitarnych przed i po udzieleniu Komunii św. do ust należy odkazić ręce preparatem dezynfekującym.

IV. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Mając na uwadze decyzje służb, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, przy zachowaniu zaleceń sanitarnych, proszę o organizowanie procesji Bożego Ciała w następujący sposób:

wszyscy uczestnicy mają zasłonięte usta i nos lub zachowują dystans co najmniej 2 m;
w większych miejscowościach, w których trudno dokonać wyboru, kto ma uczestniczyć
w procesji, wydaje się najbezpieczniejszym rozwiązaniem procesja wokół kościoła do czterech ołtarzy. Wszyscy wierni uczestniczący we Mszy św. pozostają na swoich miejscach. Procesję tworzy służba liturgiczna wraz z kapłanami. Należy zadbać o odpowiednie nagłośnienie;
po kolejnych Mszach św. warto umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu i wspólnie z nimi uwielbić Jezusa Eucharystycznego;
w mniejszych miejscowościach, gdzie liczba wiernych nie zostanie przekroczona, można zorganizować procesję w zwyczajny sposób.
V. Spotkania formacyjne grup parafialnych

Proszę o organizowanie spotkań formacyjnych, ożywiając spotkania w mniejszych grupach
i indywidualne z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych i bierzmowanych oraz wszystkich istniejących grup parafialnych. Należy zachować wszelkie normy wynikające z ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe w związku ze stanem epidemii. Przy braku większych pomieszczeń w budynkach parafialnych odpowiednim miejscem na tego rodzaju spotkania może być kościół.

VI. Odwiedziny chorych

Ożywiajmy na nowo troskę duszpasterską o osoby starsze, chore i cierpiące. Proszę o odwiedziny chorych z posługą sakramentalną, ilekroć sami wierni o to proszą, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.