Aktualizacja wskazań biskupa dotycząca procesji Bożego Ciała

Po konsultacjach KEP z Ministerstwem Zdrowia poinformowano, że podczas procesji Bożego Ciała nie obowiązuje limit 150 osób uczestniczących w wydarzeniu. Są jednak inne zalecenia.

W opublikowanym 3 czerwca aneksie do wskazań biskupa z 30 maja, czytamy:

Z konsultacji KEP z Ministerstwem Zdrowia wynika, że podczas zgromadzeń poza kościołami i innymi obiektami kultu religijnego:

uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry lub zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny;
nie obowiązuje limit 150 osób.
Mając na uwadze te ustalenia, procesje mogą być organizowane w następujący sposób:

wszyscy uczestnicy mają zasłonięte usta i nos lub zachowują dystans co najmniej 2 m;
można zorganizować parafialne procesje w zwyczajny sposób, poza przestrzenią kościelną z zachowaniem wszystkich przepisów sanitarnych, a także tych, które mówią o konsultowaniu tras przejścia procesji z policją;
w sytuacji, gdy Księża nie zdążą przygotować już procesji w zwyczajny sposób, można pozostawić ustalenia z poprzednich wskazań i zorganizować procesję wokół kościoła;
po kolejnych Mszach św. należy umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu i wspólnie z nimi uwielbić Jezusa Eucharystycznego.
Pozostałe wskazania pozostają bez zmian.