Ogłoszenia

                                                 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
                    II NIEDZIELA WIELKANOCY – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 16.04.2023.

1. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Niedziela Miłosierdzia jest patronalnym Świętem Caritas i rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia.

2. W dniu dzisiejszym po Mszach Świętych będziemy mogli wesprzeć swoimi ofiarami Nadie, która choruje na SMA – rdzeniowy zanik mięśni. Z każdym dniem obumierają jej najważniejsze mięśnie w tym te odpowiedzialne za jej oddychanie. Dzieciątko potrzebuje terapii genowej. Już teraz pragnę podziękować za każde ofiary składane na ten cel i okazane serce.

3. Dzisiaj z racji Święta Miłosierdzia o godz. 15.00 w kościele parafialnym    „Godzina Miłosierdzia” przed Najświętszym Sakramentem.

4. Msze Święte w tym tygodniu według następującego porządku: w Bruskowie w środę i czwartek o godz. 18.00; w Bierkowie w piątek i sobotę o godz. 18.00; w Krzemienicy w sobotę o godz.16.30.

5. W czwartek w Bruskowie Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 z modlitwami o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.

6. W piątek w Bierkowie Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

7. Spowiedź Święta w tygodniu 30 minut przed każdą Mszą Święta.

8. Za tydzień, trzecia Niedziela Wielkanocy, obchodzona będzie jako Niedziela Biblijna, która rozpocznie następujący po niej Tydzień Biblijny.

9. Za każdy przejaw ludzkiej życzliwość, serdeczności, modlitwę,    za złożone ofiary, za dbałość o nasze świątynie i terenu wokół nich z całego serca dziękuje. Dziękuje za ofiary składane na malowania naszego kościoła parafialnego, te przekazywane indywidualnie jak i te wpłacane na konto parafialne.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę obfitości łask Zmartwychwstałego Pana, wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia wraz z darem modlitwy.

Ks. Robert Gruszowski
Proboszcz