Ogłoszenia

                                                            OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
                                                PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17.03.2024

1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2. Od dzisiejszej niedzieli do środy przeżywamy w naszej wspólnocie parafialnej czas świętych rekolekcji. Rekolekcje Wielkopostne poprowadzi Ksiądz Dawid Andryszczak. Zaplanujmy tak ten święty czas rekolekcji parafialnych, żebyśmy jak najliczniej i jak najowocniej przeżyli w naszej wspólnocie ten dany nam czas łaski.

3. Msze Święte w tym tygodniu według następującego porządku: w Swołowie w poniedziałek, wtorek i w środę o godz. 17.00; w Bierkowie    w poniedziałek, wtorek, środę, piątek i w sobotę o godz. 18.00; w Bruskowie w poniedziałek, wtorek i w środę o godz. 19.00 i w czwartek o godz. 18.00. W sobotę w Krzemienicy Msza Święta o godz. 16.30.

4. Spowiedź Święta w tym tygodniu w czasie rekolekcji podczas każdej Mszy Świętej i w czwartek w Bruskowie od godz. 17.00, oraz w piątek i w sobotę w Bierkowie od godz. 17.00.

5. We wtorek, 19 marca, przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Święty Józef jest również patronem naszego kościoła filialnego w Bierkowie. Podczas Mszy Świętych przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy się modlić za nasze rodziny oraz za mężów i ojców z naszej wspólnoty o godne wypełnianie przez nich swojego powołania.

6. W środę podczas Mszy Świętej na zakończenie rekolekcji w naszym kościele parafialnym zostanie udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych. Skorzystajmy z tego widzialnego daru niewidzialnej łaski. Pomóżmy chorym i cierpiącym z naszych domów czy sąsiedztwa przybyć w tym dniu do naszej parafialnej świątyni.

7. W środę na Mszę Święta i spotkanie formacyjne zapraszam młodzież naszej parafii przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

8. W czwartek w Bruskowie Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 z modlitwami o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.

9. W piątek w Bierkowie Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

10. W tym świętym czasie łaski i naszego nawrócenia zapraszam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej,    oraz w Gorzkich Żalach. W tm tygodniu nie będzie nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Bierkowie. Wszystkich Kochanych Parafian i Miłych Gości zapraszam do udziału w Parafialnej Drodze Krzyżowej, które odbędzie się w piątek o godz. 20.00 w naszym parafialnym kościele skąd wyruszmy na ulice Bruskowa. Bardzo proszę o przyniesienie ze sobą świec.

11. Przypominam, że za udział w Drodze Krzyżowej i nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tego skarbca łaski, byśmy mogli coraz bardziej upodabniać się do naszego miłującego Boga.

12. Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich kochanych parafian o pomoc w uporządkowaniu terenu przy kościele. W sobotę na godz. 11.00 zapraszam    wszystkich chętnych, dzieci, młodzież i dorosłych.

13. Przyszła niedziela, 24 marca, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadza nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego umożliwią nam, wprawdzie nie fizyczne, ale duchowe, głębokie przeżycie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Msze Święte w przyszłą niedzielę zostaną odprawione w naszej parafii w zmienionych godzinach w następującym porządku: Bierkowo godz. 9.45; Swołowo godz. 11.00 i Bruskowo godz. 12.30. Tego dnia z palmami gromadzimy się przed naszymi świątyniami, aby procesjonalnie wkroczyć do naszych świątyń.

14. Podczas spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej została zgłoszona propozycja całonocnego czuwania przy Grobie Pańskim. Osoby zainteresowane czuwaniem proszę o zgłaszanie się do członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej w poszczególnych miejscowościach naszej parafii do piątku 22 marca.

15. Po Mszy Świętej można nabyć w cenie 10 zł świece tzw. paschaliki, które są miniaturą Paschału – świecy symbolizującej Zmartwychwstałego Chrystusa. Zachęcam do ich nabywania. W imieniu Caritas naszej diecezji zwracam się raz jeszcze z prośbą do wszystkich, którzy składają deklaracje podatkowe, o przekazanie 1,5 % podatku na cele realizowane przez Caritas naszej Diecezji.

16. Za każdy przejaw ludzkiej życzliwość, serdeczności, modlitwę, złożone ofiary, za dbałość o nasze świątynie i terenu wokół nich z całego serca dziękuje. Sercem przepełniony wdzięcznością dziękuję również za dbałość o kapliczki i krzyże przydrożne znajdujące się na terenie naszej parafii. Dziękuję za ofiary złożone na kwiaty do Bożego Grobu.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Maciej Michał Miecznikowski – kawaler
Aleksandra Edyta Kuźmińska – panna

Bartłomiej Misiak – kawaler
Aneta Ufnal – panna

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności: + Alina Setera. Polecajmy naszą zmarłą Siostrę Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Kochanym Parafianom i miłym Gościom życzę wytrwałości w wypełnianiu Wielkopostnych postanowień, a na nowy tydzień pogody ducha, obfitości łask Bożych oraz opieki Matki Najświętszej. Solenizantom i Jubilatom najbliższego tygodnia składam najlepsze życzenia zapewniając o modlitewnej pamięci.

Ks. Robert Gruszowski
Proboszcz