Ogłoszenia

                                                              OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
                                                    PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU – 03.12.2023

1. Dzisiejszą pierwszą niedzielą nowego roku liturgicznego rozpoczynamy Adwent. Adwent to czas oczekiwanie na przyjście Pana. Dołóżmy wszelkich starań żeby nie był to tylko czas oczekiwania na kolejne święta Bożego Narodzenia w naszym życiu, ale czas na przygotowanie naszych serca na to żeby Chrystus narodził się w nas.    Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom. W okresie Adwentu uczestniczyć będziemy w Mszach Świętych wotywnych o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwanych roratach. Do licznego udziału w roratach, celebrowanych w naszej parafii zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa.

2. Od dzisiejszej niedzieli do środy przeżywamy w naszej wspólnocie parafialnej czas świętych rekolekcji. Rekolekcje adwentowe poprowadzi Ksiądz Radosław. Zaplanujmy tak ten święty czas rekolekcji parafialnych, żebyśmy jak najliczniej i jak najowocniej przeżyli w naszej wspólnocie ten dany nam czas łaski.

3. Od dzisiaj po Mszy Świętej można nabyć poświęcone opłatki i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Małe świece w cenie 10 zł i duże w cenie 20 zł.

4. Msze Święte w tym tygodniu według następującego porządku: w Swołowie w poniedziałek, wtorek i w środę o godz. 17.00; w Bierkowie    w poniedziałek, wtorek, środę i w sobotę o godz. 18.00; w Bruskowie w poniedziałek, wtorek i w środę o godz. 19.00, w czwartek i piątek o godz. 18.00. W sobotę w Krzemienicy Msza Święta o godz. 16.30.

5. Od dzisiejszej niedzieli w naszym kościele parafialnym pojawił się Kosz Miłosierdzia, który będziemy mogli wypełnić artykułami spożywczymi oraz chemicznymi. Kosz wystawiony będzie w naszym kościele do 17 grudnia. Złożone w nim dary trafią w formie paczek świątecznych do najbardziej potrzebujących rodzin w naszej parafii.

6. We wtorek w godzinach przedpołudniowych wraz z księdzem rekolekcjonistą odwiedzę wszystkich chorych z naszej parafii z posługą sakramentalną.

7.    Spowiedź Święta w tym tygodniu w czasie rekolekcji podczas każdej Mszy Świętej.

8. W tym tygodniu nie będzie spotkania z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Młodzież w ramach formacji uczestniczy w rekolekcjach adwentowych. Również w ramach formacji w tym miesiącu uczestniczyć będziemy w adwentowym czuwaniu młodych 15 grudnia w Słupsku. Zapisy młodzieży na wyjazd u Pani Aliny do przyszłej niedzieli.

9.    W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. W czwartek w Bruskowie o godz. 18.00 Msza Święta, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.

10. W piątek 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Msza Święta odpustowa w naszym kościele parafialnym o godz. 18.00.

11. Za tydzień, 10 grudnia, w II Niedzielę Adwentu będzie obchodzony Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.

12. Za każdy przejaw życzliwość, serdeczności, modlitwę, złożone ofiary, za dbałość o nasze świątynie i terenu wokół nich z całego serca dziękuje. Sercem przepełniony wdzięcznością dziękuję również za dbałość o kapliczki i krzyże przydrożne znajdujące się na terenie naszej parafii.

13. W naszych modlitwach pamiętajmy o chorych i cierpiących, o dzieciach, młodzieży i naszych rodzinach. Kochanym Parafianom i Gościom życzę spokojnej i błogosławionej niedzieli. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzę Bożego Błogosławieństwa zapewniając Was o modlitewnej pamięci.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności: + Piotr Malek, którego pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 13.00.    Naszego zmarłego Brata polecamy Bożemu Miłosierdziu.

Ks. Robert Gruszowski
Proboszcz