Wskazania biskupa diecezjalnego ws. sprawowania liturgii w pierwszym etapie znoszenia ograniczeń

Od poniedziałku 20 kwietnia w miejscach kultu religijnego przy zachowaniu zasad higieny, przy wejściu do kościoła obowiązkowa dezynfekcja rąk może przebywać 1 osoba na 15 m2.W naszych kościołach około 20 osób.