Ogłoszenia

                                                              OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
                                                         XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 12.11.2023

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym na Bliskim Wschodzie. Hasłem tegorocznego Dnia Solidarności jest wezwanie: To jest zawsze nasz dom. Pomoc Kościołowi w Potrzebie konsekwentnie przypomina o tych, którzy – mimo wojen, kryzysów, prześladowań – pozostali w swoim kraju. Albo nie mogą, albo nie chcą wyjeżdżać. Jeśli wśród nich są osoby starsze, dzieci, niepełnosprawni i chorzy, to ucieczka silniejszych będzie wiązała się z porzuceniem najbardziej potrzebujących. Dlatego silniejsi zostają, by nieść ratunek słabszym. W takiej sytuacji dzisiaj są chrześcijanie w Gazie. Znaleźli schronienie w parafii, szukają pocieszenia w modlitwie, a otaczające ich ruiny na zawsze pozostaną ich domem. Bliski Wschód to dom dla tysięcy chrześcijan. Pomoc na miejscu to szansa, by tego domu nie porzucać. Prawo do pozostania zawsze będzie przed prawem do emigracji. Nasza modlitwa, a także pomoc materialna jest konkretnym darem miłosierdzia, oraz wyrazem solidarności z tymi, którzy tego wsparcia potrzebują.

2. Mimo zmiany czasu nie ulegają zmianie godziny odprawiania Mszy Świętych. Msze Święte w tym tygodniu według następującego porządku: w Bruskowie w środę i w czwartek o godz. 18.00 i w Bierkowie w piątek i w sobotę o godz. 18.00. W sobotę w Krzemienicy Mszy Świętej nie będzie.

3. Spowiedź Święta w Bruskowie w środę i w czwartek od godz. 17.00, w Bierkowie w piątek i w sobotę    od godz. 17.00.

4. Trwa miesiąc listopad i związana z nim modlitwa za naszych bliskich zmarłych, zwana „wypominkami”. Zachęcam gorąco do udziału w tej modlitwie, abyśmy łączyli się jako wspólnota Kościoła pielgrzymującego, która pragnie wspomagać naszych braci i siostry należących do wspólnoty Kościoła oczyszczającego się. Przez cały listopad modlimy się za naszych zmarłych podczas nabożeństw wypominkowych, które w tym tygodniu w naszej parafii będą odprawiane: w Bruskowie w środę i czwartek, w Bierkowie w piątek i w sobotę o godz. 17.30. Nabożeństwo za zmarłych poprzedzone jest adoracją Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00, a po nabożeństwie Msza Święta o godz. 18.00. W niedziele za zmarłych polecanych w wypominkach modlimy się 15 min. przed każdą Mszą Świętą.

6. W sobotę na godz. 11.00 do salki Betlejem znajdującej się przy plebanii zapraszam dzieci i młodzież, która chciałaby przez swój śpiew ubogacić Świętą Liturgie.

7. Za każdy przejaw życzliwość, serdeczności, modlitwę, złożone ofiary, za ofiary złożone z racji Wypominek, za dbałość o nasze świątynie i terenu wokół nich z całego serca dziękuje.

Wszystkim Kochanym Parafianom i Gościom na dzisiejszą niedzielę i cały nowy tydzień życzę obfitości łask Bożych, a Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia zapewniając o modlitewnej pamięci.

Ks. Robert Gruszowski
Proboszcz